Privacy Statement.

Deze privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die SKINN BY NIKKI verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van SKINN BY NIKKI, of om een andere reden persoonsgegevens aan SKINN BY NIKKI verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy statement te verwerken. Wij adviseren je om het privacy statement door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Artikel 1: Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

SKINN BY NIKKI
Ambachtspad 10,
2251CP te  Voorschoten
06-33522577
KVK nummer: 65669541

De salon is bereikbaar via info@skinnbynikki.nl of 06-33522577

Artikel 2: Welke gegevens verwerkt SKINN BY NIKKI en voor welk doel

2.1    De volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer,  e-mailadres 
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor – en na foto’s

2.2    SKINN BY NIKKI verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden verwerkt in ons online afspraken systeem SaraSalonsoft. Deze gegevens worden gebruikt voor het bevestigen van gemaakte afspraken. Ook worden herinneringen voor de behandeling, via e-mail, vanuit dit systeem verstuurd. Daarnaast worden eventuele verplaatsingen en/of annuleringen van afspraken hierin verwerkt.

Binnen het profiel in SaraSalonSoft waar je naam, adresgegevens en telefoonnummer en e-mailadres staan verwerkt, worden alle genoten behandelingen en aankopen bijgehouden. je gezondheidsgegevens (zoals huidanalyses) worden gebruikt om de voortgang van de behandelingen te monitoren. Dit kunnen ook voor- en na foto’s bevatten.

Voor- en na foto’s van schoonheidsbehandelingen, nagels, wimpers, wenkbrauwen of overige resultaten worden alleen gedeeld op Social Media na schriftelijke toestemming van de klant je email adres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van SKINN BY NIKKI na schriftelijke toestemming van de klant.

2.3    E-mail berichtgeving

SKINN BY NIKKI gebruikt je naam en e-mailadres ten behoeve van een nieuwsbrief waar je wordt geïnformeerd over nieuwe behandelingen, producten en acties. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeld-link onderaan de mailing.

Artikel 3: Bewaartermijnen

SKINN BY NIKKI verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend dan worden de persoonsgegevens vernietigd.

Artikel 4: Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft SKINN BY NIKKI passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt SKINN BY NIKKI gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Dit is SaraSalonSoft. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Artikel 5: Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de eigenaresse van SKINN BY NIKKI kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SKINN BY NIKKI zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop SKINN BY NIKKI je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoons gegevens.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van SKINN BY NIKKI via  info@skinnbynikki.nl of 06-33522577.

Artikel 6: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website (www.skinnbynikki.nl) bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacy statement te bekijken.